Besøg fra Afrika

Lørdag d. 21 januar 2017 havde vi besøg af Ninga Luc, som i marts 2016 blev valgt ind i parlamentet i Den
Centralafrikanske Republik.

Luc fortalte om forholdene i sit land og hvilke fremtidsmuligheder befolkningen har. Han fortalte om
hvordan landet er blevet plyndret på grund af interne stridigheder, hvilket har medvirket til deres
fattigdom. Selvom der findes naturressourcer i landet såsom guld, olie og diamanter er befolkningen ikke i
stand til at udnytte disse. Det skyldes bl.a. faktorer som dårlig infrastruktur og manglende lokal
administration.

Han havde blandt andet medbragt nedenstående billeder af nogle af de lokale skoler, for at vise hvilke
forhold børnenes uddannelse foregår under. Skolernes udstyr varierer meget: der er mangel på borde,
tavler, stole osv., mens nogle endda mangler en lærer.

 

Luc bekræftede med sin fortælling, at vi bare ved at gøre lidt kan gøre en stor forskel for blandt andet børnenes hverdag i skolen i den Centralafrikanske Republik.