Velkommen til generalforsamling 2021

lørdag d. 14. august fra kl. 14.00
Kirketerpvej 70,  Kirketerp, 9541 Suldrup

Vi begynder med kaffe og hjemmebag.

Derefter (ca. kl 14.45) følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretninger
 4. Beretninger fra Den Centralafrikanske Republik
 5. Godkendelse af regnskab 2020 og fremlæggelse af budget 2021
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  Ingen af bestyrelsens medlemmer er på valg i år
  Til gengæld skal der vælges to suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

 • Forslag til dagsorden skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden med evt. indkomne forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden ca. 8 dage før. Forslag sendes til nielsgrymer@gmail.com
 • Forslag til suppleanter sendes ligeledes til nielsgrymer@gmail.com. Bemærk, at de, der bringes i forslag, skriftligt skal have samtykket i at stille op.

 

Vi er færdige ca. kl. 17.00 og derefter er der spisning for alle som har lyst.                                 
Aftensmad koster 150 kr. Evt. overskud går til foreningens arbejde.

Tilmelding til generalforsamling og spisning senest den 7. august på tlf 61 70 31 17. Helst sms.

Kom og vær med til en spændende eftermiddag. Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Hjerte for Afrika

 

Kontingent
Alle er hjerteligt velkomne til generalforsamlingen og spisningen. 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret.
Hvis I ikke har betalt kontingent i år, kan det klares på
Konto nr. 9218 2071737112
Mobilepay: 320 668
Husk at angive navn.
Kontingentet er på 50 kr.


Er du ny suppleant?
Som det fremgår af generalforsamlingens dagsorden, skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen. Vil du være én af dem? Eller kender du nogen, som bør spørges?
Så giv venligst bestyrelsen et vink!

Nyt medlem af bestyrelsen
To medlemmer af bestyrelsen har, som tidligere meddelt, måttet trække sig siden sidste generalforsamling.   Da der kun var én suppleant, har bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne suppleret sig med et nyt medlem, Jytta Nebel.
Mød hende og den øvrige bestyrelse ved generalforsamlingen!

Tre projekter søger sponsorer
På generalforsamlingen vil vi præsentere tre projekter, som vi fokuserer på i den kommende tid.
Det drejer sig om

1) børnehaven, som er et tiltrængt og livgivende lyspunkt for foreløbig ca. ti børn.
De to lokale ledere har ingen pædagogisk uddannelse. Derfor er Hjerte for Afrika på jagt efter en pædagog, der vil rejse ud og i en kort periode give dem en elementær pædagogisk forståelse og/eller en volontør, der har lyst til at arbejde med børn.

2) et værkstedsprojekt, som med enkle midler kan lette hverdagen for befolkningen, gavne miljøet, højne hygiejnen og skaffe arbejde til flere.

3) Lederuddannelse, som sigter på at udruste de lokale medarbejdere på udviklingscenteret til selv at tage lederansvar.

Med kyndig hjælp udefra er vi i gang med at få lavet foldere, som præsenterer de tre projekter.

Ved generalforsamlingen kan man høre meget mere om projekterne og om behovet for at skaffe sponsorer til at dække udgifterne.

                                                                                       Venlig hilsen
                                                                                       på bestyrelsens vegne
                                                                                       Niels Grymer, formand