Generalforsamling 2021

Velkommen til generalforsamling 2021 i Hjerte for Afrika, lørdag d. 14. august på Kirketerpvej 70 i Suldrup

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretninger
 4. Beretninger fra Den Centralafrikanske Republik
 5. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  1. Ingen på valg i 2021
  2. Valg af suppleant – 1 ekstra suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Kære medlem af Hjerte for Afrika

Vi havde planlagt og informeret om generalforsamling i HfA d. 20 marts 2021. I håb om lempelse af forsamlingsforbuddet her til marts,  ventede vi med indkaldelse.

Der blev ikke ændret på reglerne for indendørs arrangementer! Derfor ser vi os nødsaget til at udsætte generalforsamlingen til d. 14 august 2021 i håbet om at det kan gennemføres.

På HfA bestyrelsens vegne

Torben Andersen, formand

Kontingent er stadig kun 50,00 kr. Sender du 250 kr.- hjælper du os fortsat med at opfylde betingelserne hos Skat til at forblive en fradragsberettiget organisation. Det skal vi dokumentere hvert år. På forhånd tak for din indbetaling!                                                                  
Indbetalinger på: konto 9218 2071737112 eller mobilepay 320668 – HUSK medlemsnummer!