Historien om Hjerte for Afrika

Baggrunden:

Vera og Bent Skindhøj i Bouar

I 1999 vendte Vera og Bent Skindhøj tilbage til Danmark efter i 15 år at have arbejdet med udviklingsprojekter i Den Centralafrikanske Republik (CAR).  I årene efter årtusindskiftet forværredes situationen i det i forvejen hårdt prøvede land.  Mangel på politisk stabilitet og oprørsgruppers voldelige fremfærd mod civilbefolkningen gjorde, at mange udenlandske NGO’er forlod landet og efterlod befolkningen med en følelse af at være glemt af verdenssamfundet. Mange var traumatiserede på grund af de voldsomme begivenheder. Skolegang og grundlæggende uddannelse var mange steder umuliggjort.

Det var baggrunden for, at flere af de mennesker i CAR, som Vera og Bent Skindhøj stadig havde kontakt med, bad dem om at komme tilbage og hjælpe befolkningen.

Opfordringen blev hørt, ikke kun af Vera og Bent, men også af en kreds af mennesker, som kunne se behovet og muligheden for at tænde et lys i mørket.

I 2014 blev Hjerte for Afrika derfor oprettet med det formål at støtte udviklingsarbejde i CAR og at tilbyde børn, unge og voksne en uddannelse, som kan give mulighed for et bedre liv, og at medvirke til, at alle uafhængigt af religion og stamme får adgang til udvikling og information, og at mennesker der er mærket af krigshandlinger og fattigdom må få mod på og færdigheder til at tage hånd om deres tilværelse

I Danmark har frivillige pakket flere containere, som er blevet sendt til CAR med materialer, som skulle bruges til byggeriet, og med maskiner bl.a. til udviklingscenterets værksted.

 

Her er vi nu:
Vi har nu over 300 medlemmer, som følger og støtter arbejdet, der bygger på det kristne menneskesyn og drives som ”hjælp til selvhjælp”.

Gaver til Hjerte for Afrika er fradragsberettigede. Bortset fra honorar til revisoren er der ingen udgift til administration i Danmark. Regnskabet varetages af en ulønnet regnskabsfører, og øvrigt administrativt arbejde klarer bestyrelsen.

Arbejdet i Afrika byder på mange udfordringer og kræver ofte stor tålmodighed. Det gælder i høj grad i CAR. Alting går ikke som planlagt. Til gengæld sker det, at der viser sig nye muligheder, som det gælder om at gribe. Her kan en lille organisation som Hjerte for Afrika vise sin styrke ved hurtigt at kunne justeres efter de givne forhold.

HfA godkendes som organisation i CAR i januar 2015

I CAR er Hjerte for Afrika (”Cæur pour l’Afrique”) registreret som en humanitær organisation, der har fri arbejds- og opholdstilladelse samt ret til at indføre varer toldfrit, hvilket er et stærke udtryk for at arbejdet anerkendes og værdsættes af landets myndigheder.

Indsatsen i CAR er koncentreret omkring provinsbyen Bouar og bygger på aktiv inddragelse af lokalbefolkningen. Arbejdets første fase har bestået i at opbygge et udviklingscenter i udkanten af byen.

Med lokal arbejdskraft og med Bent som arbejdende byggeleder er centeret nu blevet færdigbygget og rummer bl.a. værksteder (tømrer/snedker- samt jern- og metalværksted), lokaler til børnehave og undervisning, køkken og gæsteværelser.

Indtil videre ledes arbejdet af Vera og Bent Skindhøj, men der arbejdes på gradvist at overdrage så meget ansvar som muligt til lokale ledere.

Containerne indgår som det bærende element for 1. sal

I oktober 2019 stod råbygningen færdig

Projekter
Der er tre igangværende projekter:

I november 2020 åbnede børnehaven

Børnehave:
Efterhånden som de forskellige lokaler blev færdige, blev de taget i brug af børn og voksne. Børnehaven er nu ved at komme i gang og  her forventes den at kunne tage imod 30 børn. Det er meningen, at læring skal finde sted gennem leg og at der gives et næringsrigt måltid dagligt.

Mange børn i 2 – 5 års alderen er understimulerede og får ikke ordentlig mad derhjemme. Allerede efter kort tid i børnehaven er det tydeligt, at de blomstrer op, får liv i øjnene og lærer nyt. Målet er, at de som 6- årige må være parate til at begynde i skolen.

To lokale kvinder leder børnehaven. Da de ingen pædagogisk uddannelse har, glæder vi os over, at Astrid Bager, en volontør med pædagogerfaring, i februar 2022 rejste med Vera og Bent til Bouar.  

Astrids opgave bliver at give børnehavens ledere en grundlæggende pædagogisk forståelse. Desuden forventes de at tilbyde lektiehjælp og aktiviteter for de lidt ældre børn samt engelskundervisning for de voksne, som efterspørger dette.

Lederuddannelse
Lederuddannelsen skal sigte mod at udruste medarbejderne til at tage ansvar.
Som et vigtigt skridt mod det mål, er der dannet en gruppe bestående af lokale medarbejdere, som inddrages i ledelsen. For at de kan blive rustet til opgaven, skal de gennemføre et lederkursus, tilpasset de lokale forhold. Praktiske øvelser og rollespil skal veksle med mere teoretisk undervisning.       

Kurset, der gennemføres i flere moduler hver på seks uger,  varetages af en person, der er vokset op i CAR, og som har en Master i ledelse og personlig udvikling.

Bedre liv med enkle midler
Værkstedet skal spille en vigtig rolle i dette projekt. Her er det hensigten at tilbyde kvinder og mænd uddannelse i forskellige håndværk, der kan give dem en indtægt og sætte dem i stand til at forbedre forholdene for deres egen og andre familier. Samtidig kan de dele deres viden med naboer og venner.

Der vil blive tilbudt korte kurser i snedkerarbejde (primært møbelfremstilling) og i metal. På centrets værksted skal kursisterne lære at fremstille små ildsteder (rocket stoves), som med minimalt forbrug af brændsel kan bruges til madlavning, og de skal lære at fremstille små køkkenborde med vask, så madlavningen hæves fra jorden.

Med til kurset hører også undervisning i at dyrke nye og næringsrige afgrøder, hvilket der er stor interesse for. Undervisningen varetages af en dygtig lokal håndværker, som har medvirket ved byggeriet. Det er tanken, at volontører (primært fra Danmark) skal bistå med undervisningen. Vi søger derfor efter håndværkere, som har mod på at rejse til CAR og dele ud af deres håndværksmæssige kompetencer.​

Konstruktion af køkkenbordet i værkstedet

Køkkenbord og ildsted (rocket stove)

 

Udviklingscenteret, november 2021