Historien om Hjerte for Afrika

Baggrunden:

I 1999 vendte Vera og Bent Skindhøj tilbage til Danmark efter i 15 år at have arbejdet med udviklingsprojekter i Den Centralafrikanske Republik (CAR).  I årene efter årtusindskiftet forværredes situationen i det i forvejen hårdt prøvede land.  Mangel på politisk stabilitet og oprørsgruppers voldelige fremfærd mod civilbefolkningen gjorde, at mange udenlandske NGO’er forlod landet og efterlod befolkningen med en følelse af at være glemt af verdenssamfundet. Mange var traumatiserede på grund af de voldsomme begivenheder. Skolegang og grundlæggende uddannelse var mange steder umuliggjort.

Vera og Bent Skindhøj i Bouar

Det var baggrunden for, at flere af de mennesker i CAR, som Vera og Bent Skindhøj stadig havde kontakt med, bad dem om at komme tilbage og hjælpe befolkningen.

Opfordringen blev hørt, ikke kun af Vera og Bent, men også af en kreds af mennesker, som kunne se behovet og muligheden for at tænde et lys i mørket.

I 2014 blev Hjerte for Afrika derfor oprettet med det formål at støtte udviklingsarbejde i CAR og at tilbyde børn, unge og voksne en uddannelse, som kan give mulighed for et bedre liv, og at medvirke til, at alle uafhængigt af religion og stamme får adgang til udvikling og information, og at mennesker der er mærket af krigshandlinger og fattigdom må få mod på og færdigheder til at tage hånd om deres tilværelse

I Danmark har frivillige pakket flere containere, som er blevet sendt til CAR med materialer, som skulle bruges til byggeriet, og med maskiner bl.a. til udviklingscenterets værksted.

Container på lastbil der bliver tømt af 5 mænd

Containeren da den blev tømt i 2018

Her er vi i 2024:
Vi har nu over 300 medlemmer, som følger og støtter arbejdet, der bygger på det kristne menneskesyn og drives som ”hjælp til selvhjælp”. Arbejdet i Afrika byder på mange udfordringer og kræver ofte stor tålmodighed. Det gælder i høj grad i CAR. Alting går ikke som planlagt. Til gengæld sker det, at der viser sig nye muligheder, som det gælder om at gribe. Her kan en lille organisation som Hjerte for Afrika vise sin styrke ved hurtigt at kunne justeres efter de givne forhold.

I CAR er Hjerte for Afrika (”Cæur pour l’Afrique”) registreret som en humanitær organisation, der har fri arbejds- og opholdstilladelse, hvilket er et stærkt udtryk for at arbejdet anerkendes og værdsættes af landets myndigheder. Indsatsen i CAR er koncentreret omkring provinsbyen Bouar og bygger på aktiv inddragelse af lokalbefolkningen. Arbejdets første fase har bestået i at opbygge et udviklingscenter i udkanten af byen. 

Med lokal arbejdskraft og med Bent som arbejdende byggeleder er centeret nu blevet færdigbygget og rummer bl.a. værksteder (tømrer/snedker- samt jern- og metalværksted), lokaler til børnehave og undervisning, køkken og gæsteværelser. Centeret blev officielt indviet d. 7. november 2023 med stor deltagelse fra de lokale og flere taler. Indtil videre ledes arbejdet af Vera og Bent Skindhøj, men der arbejdes på gradvist at overdrage så meget ansvar som muligt til lokale ledere.