Bestyrelsen

Hjerte for Afrikas arbejde i Danmark udføres af 5 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamling, og derudover en valgt regnskabsfører og kasser uden for bestyrelsen. De arbejder alle frivilligt og mødes ca. 10 gange om året.   

 

Niels Grymer, formand

Fra den første spæde start har jeg fulgt det arbejde, som Vera og Bent sammen med lokale folk i Bouar har sat i gang. Deres vision og deres vedholdenhed på trods af alle forhindringer har gjort indtryk på mig. Jeg vil gerne gøre min del af det arbejde herhjemme, der skal til, for at indsatsen i Afrika kan bære frugt.

Jeg er årgang 1949. Er uddannet journalist og siden teolog. Frem til min pensionering var jeg præst, senest ved Margrethekirken i Aalborg. Jeg har tre børn og otte børnebørn.

 

Jytta Nebel, næstformand 

Jeg har kendt Vera og Bent fra de boede i Ans. Har fulgt med i deres hjælpearbejde i Afrika og vil gerne være med til at støtte op om det. 

Jeg er årgang 1953. Jeg bor sammen med min mand på en landejendom mellem Kjellerup og Ans. Vi har tre børn. Har arbejdet de første 16 år af mit arbejdsliv med administration i socialforvaltningen. Dernæst 33 år som sekretær og er nu gået på pension. 

 

 

Bodil Schou, kasserer

Jeg kender Vera og Bent Skindhøj og Niels Grymer fra mit arbejde i Margrethekirken og vil gerne støtte op om det fantastiske arbejde, de har formået at udføre i den Centralafrikanske Republik.

Med min kompetence ønsker jeg at hjælpe og gøre noget godt for andre mennesker.

Jeg har været ansat som kordegn siden 1996, og gik på efterløn ved udgangen af januar 2022.

 

 

Maiken í Dali Nørlund, bestyrelsesmedlem

Jeg blev ansvarlig for drift af hjemmesiden i 2016 og har derigennem fået en passion for arbejdet i Bouar. Jeg tror på, at HfA fortsat kan gøre en kæmpe forskel for dagliglivet i Bouar, og det vil jeg gerne være med til.   

Jeg er fra 1999 og bosat i Aalborg, hvor jeg studerer til miljøingeniør.