Lokale medarbejdere i Bouar

På denne side kan du læse om nogle af medarbejderne på vores Udviklingscenter i Bouar. Der er pt. 11 ansatte, inklusive vagterne. 

Bien Venue
Daglig leder på centeret

Bien Venue er vores daglige leder på centeret.  Derfor er han ansvarlig for den daglige kontakt med Vera og Bent, når de er hjemme i Danmark. Han er desuden delvis ansvarlig for økonomien på centeret og laver derfor regnskab over centerets drift, som han sender til Bent. Derudover sørger Bien Venue også for udbetaling af løn til de ansatte. Til dagligt arbejder Bien Venue også i værkstedet og er en dygtig snedker. Her laver han løbende de ting, der nu mangler på centeret. F.eks. en ny bærende tagkonstruktion til pallioten, hvor frokosten som regel indtages. Herudover har han lavet flotte borde, stole, døre, skabe og en stor hjerteskulptur til indkørslen på centeret. 

 

Stella, Evodie og Sylvain
Ledere i børnehaven
Evodie, Stella og Sylvain arbejder i børnehaven og står for driften. Sammen er de ansvarlige for kontakten mellem børnehaven og børnenes forældre. Børnehaven rummer ca. 20 børn, der kommer hver formiddag. Her får børnene en ren uniform på, og der bliver serveret et nærende måltid majsgrød hver dag.  Sylvain står også for nogle af de administrative opgaver. Han er f.eks. leder for vagterne på centeret og sørger for at lave vagtplaner og tale på vagternes vegne. Derudover laver han regnskab for børnehaven, som han giver videre til Bien og sørger for at aftale, når der skal købes mad ind til børnehaven. 

Stella og Evodie hjælper også af og til med i køkkenet, når der er behov.

Stella

Evodie

Sylvain

 

Samuel
Kok
Samuel arbejder i vores køkken. Han er ansvarlig for at lave mad til alle de ansatte hver dag. Han bager boller, laver marmelade, jordnøddesmør mm. Herudover er han ansvarlig for indkøb af ingredienser til madlavningen. Samuel sørger blandt andet for at kværne majs, så børnene i børnehaven kan få et næringsrigt måltid majsgrød med sesamfrø hver dag. 

Mange af ingredienser til madlavningen stammer fra centerets egen køkkenhave. Da man ikke har etablerede toiletforhold i Bouar, er der en forhøjet risiko for smitte med parasitter mm. gennem køkkenhavens afgrøder ift. i Danmark pga. spredning af fækalier med vinden. Derfor er  det især vigtigt, at afgrøderne bliver renset. Dette sørger Samuel for, og vores udsendte medarbejdere Vera og Bent fortæller, at de aldrig bliver syge af maden.