Niels Grymer

Der er altid lys
Hvis bare vi er modige nok til at se det
Hvis bare vi er modige nok til at være det.

Med de ord sluttede den unge Amanda Gorman det digt, hun læste op ved Joe Bidens indsættelse som præsident.
I Den centralafrikanske Republik er der meget mørke: mangel på politisk stabilitet, oprørsgrupper, der hærger, fattigdom og håbløshed. I mørket er Hjerte for Afrika et lys. Et lille lys i den store sammenhæng. Ja,
men et lys, der får børn til at le og lege. Et lys, der tænder håb hos de kvinder, mænd, som ser, at forandring er mulig, og får mod til selv at være en del af forandringen.

Fra den første spæde start har jeg fulgt det arbejde, som Vera og Bent sammen med lokale folk i Bouar har sat i gang. Deres vision og deres vedholdenhed på trods af alle forhindringer (der har været mange, og den
sidste er ikke set endnu!) har gjort indtryk på mig.

Sammen med de kyndige mennesker i bestyrelsen og de mange, der støtter arbejdet, vil jeg gerne gøre min
del af det arbejde herhjemme, der skal til, for at indsatsen i Afrika kan bære frugt.

Om mig selv: Jeg er årgang 1949. Er uddannet journalist og siden teolog. Frem til min pensionering var jeg
præst, senest ved Margrethekirken i Aalborg. Siden har jeg sammen med min kone, Ida, bl.a. været tre
måneder på Madagaskar, hvor jeg underviste præster, og godt to år i Sydfrankrig, hvor jeg var præst for
den danske kirke i Sydfrankrig. Vi har tre børn og otte børnebørn.