Nyhedsbreve

Nyhedsbrev, april 2021

Hjerte for Afrika    

Kære venner af ”Hjerte for Afrika”

Nye rejsebreve 
Vera og Bent rejste anden påskedag fra Kirketerp med kurs mod Bouar i Den centralafrikanske Republik. Det første rejsebrev er allerede sendt. Vi glæder os til flere, så vi kan høre nyt om situationen og arbejdet dernede.

Rokade i bestyrelsen
Torben Andersen, som i nogle måneder har været konstitueret som formand, har ønsket at blive aflastet for en tid. Formandsposten er derfor indtil videre overtaget af Niels Grymer, der tidligere har været præst ved Margrethekirken i Aalborg og de to seneste år i Den danske kirke i Sydfrankrig.

Næstformand er Per Harslund.

Torben Andersen overtager i stedet hvervet som kasserer. Som nævnt i sidste nyhedsbrev varetages de løbende forretninger som regnskabsfører af Linda Knudsen. Helle Langdahl fortsætter som sekretær.

I øvrigt er vi på udkik efter et nyt medlem til bestyrelsen, idet Thorkild Andersen har valgt at trække sig, efter at hans kone, Inge Marie, som tidligere meddelt, ophørte som regnskabsfører/kasserer.

Thorkild har (ligesom Inge Marie!) ydet en engageret og formidabel indsats. Ikke mindst har bestyrelsen nydt godt af hans IT-ekspertise.  Desuden har han ydet en stor praktisk indsats med tilskæring og svejsning af spær m.m. til centret og opsporing og anskaffelse af materialer f.eks. generator. En stor og hjertelig tak fra bestyrelsen!

Hvad sker der i Bouar?
Efter præsidentvalget i januar har der, som omtalt i sidste nyhedsbrev, været uroligheder i landet. Situationen i Bouar er nu relativ rolig. Rebellerne befinder sig 12 kilometer uden for byen, men holdes på afstand af russiske soldater, som er kommet for at holde ro. Der kommer nu konvojer igennem fra Cameroun til Bangui. Det giver håb om, at man inden alt for længe kan modtage den container, der i februar blev afsendt fra Kirketerp. Containeren er nu kommet til Cameroun. Den rummer vigtigt materiale til udviklingscenteret.

Mens Vera og Bent har været i Danmark, har vore medarbejdere i Bouar fået et IT-kursus. Underviseren er meget dygtig, og de har gjort store fremskridt.

Tre projekter
I den nærmeste fremtid er der tre projekter, der satses på:

1. Børnehaven:
Vi har kontakt med en dansk pædagog (med afrikansk erfaring), som er interesseret i at komme til Bouar og give børnehavens ledere et elementært pædagogisk kursus. Forhåbentlig kan det praktiske falde på plads.  Mere herom senere.

Hidtil har der været ca. 10 børn i børnehaven. Planen er, at der skal være plads til 30.

Børnehaven er uhyre vigtig. Børn i alderen 2 – 5 år bliver ofte overladt til sig selv, for store til at blive båret og for små til at arbejde.  Ofte får de for lidt og for dårlig kost, hvilket påvirker deres indlæringsevne. Børnehaven er et frirum for dem. Her får de hver dag et næringsrigt måltid, og her er der overskud til at lege og lære nye færdigheder.  Allerede efter kort tid i børnehaven kan man se, hvordan børnene blomstrer op.

  1. Værkstedsprojekt:

I dag laves stort set alt mad på et bålsted på jorden. Hjerte for Afrika vil introducere et køkkenbord i ståhøjde med en vask og afløb, så der kan skylles, og vandet kan ledes bort. Herved hæves madlavningen op over jorden, hvilket er bedre både hygiejnisk og ergonomisk.

En erfaren svejser og murer på stedet har allerede fremstillet de første af disse køkkenborde. De er lavet af materialer, der findes i landet, og som ikke tæres eller angribes af termitter.

Samtidig introduceres et ildsted, der kræver langt mindre brænde end det åbne bål, der nu anvendes til madlavningen.  Det kan være en såkaldt ”rocket stove” eller et opbygget ildsted i ler eller fundamentblokke. Med meget enkle midler kan man her spare brændsel og derved skåne miljøet. Samtidig spares familierne for meget af den tid, de nu bruger på at samle brænde.

Både ildsteder og borde kan fremstilles på værkstedet og bruges til demonstration og undervisning. På centeret tilbydes undervisning i fremstilling af køkkenbordene og de praktiske små ildsteder . Derved kan ideen spredes, og mænd med lidt fingersnilde kan skabe sig en lille virksomhed og derved få et økonomisk grundlag for familien.

3. Lederuddannelse:
Der arbejdes hen imod, at afrikanerne mere og mere kan overtage ledelsen af arbejdet ud fra centeret – med nødvendig støtte fra Danmark.  IT-kurset er et skridt på vejen.

Om alle tre projekter gælder dét, som er et nøgleord i Afrika: Tålmodighed. Men allerede nu er arbejdet nået længere, end mange skeptikere på forhånd havde troet, og det er tydeligt, at udviklingscenteret har tændt lys for mange i Bouar.

For at det lys kan brænde og skabe håb for flere, skal der – foruden tålmodighed – også penge til.

Derfor til sidst denne

Opfordring:
Husk at indbetale medlemskontingent for 2021.          
Spørg familie og venner, om de ikke også vil være medlemmer!

Kontingent er stadig kun 50,00 kr.

Sender du 250 kr.- eller meget gerne mere, hjælper du os med at opfylde betingelserne hos Skat for at blive en fradragsberettiget organisation.

På forhånd tak for din indbetaling!   

konto 9218 2071737112 
eller mobilepay 320668  
HUSK medlemsnummer!

På bestyrelsens vegne

Niels Grymer
formand

Se forrige nyhedsbrev fra januar 2021 her