Nyhedsbrev

Kære venner og medlemmer af Hjerte for Afrika

Her er vigtigt nyt, når I giver et bidrag eller betaler jeres kontingent

Hjerte for Afrika har fået nyt registreringsnummer:

Reg: 9070
Kontonr: 2071737112
MobilePay: 320668

Det nye nummer skal anvendes fra mandag den 25. april.
 

Tak for bidrag
I Bouar er der her i foråret stor aktivitet: Foruden børnehaven er der gang i engelskundervisning ved Astrid Bager, snedkeruddannelse ved Morten Skindhøj og lederuddannelse ved Mette Johnson. Alt sammen er det med til at føre arbejdet i en retning, der svarer til Hjerte for Afrikas vision: at uddanne og udruste mennesker i Den centralafrikanske Republik til at tage ansvar og selv skabe sig et bedre liv.

Arbejdet koster penge. Derfor: Tak for ethvert bidrag!

For at der kan gives skattefradrag for gaver givet til Hjerte for Afrika, skal der være over 300 kontingent-betalende medlemmer. Det antal nåede vi fint sidste år. I år mangler der indtil videre en del. Hvis I ikke allerede har betalt kontingent for i år, håber vi, at I vil gøre det.

Kontingentet er også i år 50 kr.

Ny bestyrelse
Ved generalforsamlingen først på måneden trådte Torben Andersen og Per Harslund, to af bestyrelsens rutinerede kræfter tilbage: I deres sted blev Maiken Nørlund og Bodil Schou valgt.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig: Formand Niels Grymer, næstformand Jytta Nebel, sekretær Helle Langdahl. Hjemmesiden: Maiken Nørlund

Torben Andersen fortsætter som kasserer, indtil Bodil Schou om et år overtager posten.

Ligeledes fortsætter Per Harslund med at varetage it-opgaver, indtil en afløser forhåbentlig snart er fundet.

 

Mange hilsener
Niels Grymer, formand