Nyhedsbrev

                      august 2022

Fire gode nyheder
         og tre gode tilbud

 

Vi kommer tættere på målet

Målet for Hjerte for Afrika er, at de lokale medarbejdere mere og mere skal tage ansvar og stå for den daglige drift af udviklingscenterets aktiviteter.
Vi er glade for at kunne sige, at det går den rigtige vej.

Det skyldes ikke mindst det kursusforløb, som centerets medarbejdere deltager i, hvor de lærer om personlig udvikling, ledelse og management. Undervisningen ledes af Mette Johnson, som har en master i emnet og samtidig er fortrolig med forholdene i Den centralafrikanske Republik.

Mette Johnson yderst til venstre

At tale om personligt ansvar og udvikling, ledelse og management er nyt for medarbejderne. Men de er gået ind i undervisningen med stort engagement, og det er tydeligt, at undervisningen rykker noget i deres opfattelse af sig selv og deres fremtidige ansvar for centeret.

Mette, der bor i USA, er parat til at komme igen og fortsætte undervisningen. I bestyrelsen mener vi, at denne udrustning af medarbejderne er så fundamental for centerets fremtid, at vi har bevilget de nødvendige midler.

 

Ny bogholder 
Linda Knudsen har i nogen tid ønsket at blive afløst som bogholder, og det er nu lykkedes at finde en særdeles velkvalificeret afløser, nemlig Inge Obel.

Herfra en stor TAK til Linda for en dygtig, engageret og altid omhyggelig indsats.

Og VELKOMMEN til Inge Obel. Om sig selv fortæller Inge:

Jeg har haft kendskab til familien Skindhøj og deres arbejde i mange år, da jeg er vokset op tæt på Kirketerp.
For tre år siden flyttede jeg tilbage til Danmark efter mere end 15 år i udlandet (Kina og UK). Nu er jeg faldet på plads og har fritid til overs og vil gerne være med til at gøre en forskel.
Jeg er årgang 1968 og driver i fællesskab med min lillebror en internetvirksomhed. Jeg har en HD i regnskab og har arbejdet med bogholderi i 27 år.

 

Bent er OK
Som I nok har læst i rejsebrevene fra Bouar, var Bent for nogen tid siden ude for et fald, hvorved han blandt andet slog hovedet. I første omgang så det alvorligt ud, men han kom sig forholdsvis hurtigt og er nu frisk igen.  Efter hjemkomsten til Danmark har han fået hovedet scannet. Alt er, som det skal være, og Bent er igen ”fit for fight”.

 

Astrids frugtbare indsats
I juni kom lærer Astrid Bager hjem efter fire en halv måned som volontør på centeret.

Astrid sammen med børnene fra børnehaven

Hun har dels arbejdet i børnehaven og dels undervist medarbejderne i engelsk.

I børnehaven har hun gjort en prisværdig indsats for at få de to daglige medarbejdere, Stella og Evodie, til at tage mere ansvar og blive bedre til at planlægge aktiviteter med børnene. Stella og Evodie har ingen pædagogisk uddannelse. Det eneste undervisningssystem, de kender, er det traditionelle franske, der består i at gentage, hvad læreren siger. Astrid har ihærdigt og tålmodigt arbejdet på at give dem forståelse for, at der er mere kreative og frugtbare måder at lære på.

Undervisning i engelsk har længe stået højt på medarbejderens ønskeseddel. De vil gerne kunne kommunikere med kommende volontører og besøgende, som er engelsktalende. Med et kursus på lidt over fire måneder har Astrid formået at give dem de første elementære kundskaber og færdigheder.
Forhåbentlig kommer der volontører, som kan hjælpe dem videre.

I forbindelse med bestyrelsesmødet den 25. juli havde bestyrelsen en samtale med Astrid og takkede hende for hendes indsats, som i høj grad er blevet påskønnet af centerets medarbejdere. De lokalemedarbejdere havde kun én ting at klage over: at hun ikke blev noget længere!

 

Og nu de tre gode tilbud:

Pædagog søges
V
isionen for børnehaven er, at den skal være et sted, hvor børnene får opøvet deres kreativitet og motorik, et sted, hvor de lærer gennem leg og bliver stimuleret, så de bliver klar til skolestart som 6-årige.

For at visionen kan blive virkelighed, er der behov for, at en dansk pædagog vil rejse ud og over et længere tidsforløb gøre børnehavens medarbejdere fortrolige med elementære pædagogiske principper.

Astrid Bager har gjort en prisværdig indsats, men der er lang vej igen. Derfor søger vi en pædagog, det kan være én, der er gået på pension eller en yngre, som har mod på nye udfordringer.

Vi tænker os, at denne pædagog kan opholde sig på centeret i Bouar 2 – 3 måneder ad gangen og 2 – 3 gange i løbet af et år. Hjerte for Afrika ser gerne, at ansættelsen kan være på 2 – 3 år.

Når den samme person kommer igen flere gange, vil der kunne opbygges et fortroligheds- og tillidsforhold til både de lokalt ansatte og børnene på stedet.

Samtidig vil en sådan ordning gøre det muligt for pædagogen at holde kontakten varm til familie og venner i Danmark. På centeret er der i øvrigt en ret velfungerende internetforbindelse, som gør det muligt at holde kontakten varm til Danmark, mens man er ude.

Hvis en ægtefælle ønsker at rejse med til Bouar, er det en velkommen mulighed.

Hvis I gerne vil høre mere, eller hvis I kender nogen, der måske er interesseret, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan enten kontakte os her eller ved at sende en mail til os.

Vera og Bent Skindhøj: vbskindhoj@gmail.com
Niels Grymer: nielsgrymer@gmail.com

 

Vil du være med…
…i bestyrelsen?

Helle Langdahl, der har været med i bestyrelsen siden starten, ønsker nu at blive afløst på posten. Hun vil dog fortsat gerne tage ud og fortælle om Hjerte for Afrika.

Vi har derfor brug for et nyt medlem af bestyrelsen.
Desuden mangler vi en suppleant.

Kunne du tænke dig at være med, eller kender du nogen, som bør spørges, så hører vi gerne fra dig!

 

Vil du med til Bouar?

Udviklingscenteret i Bouar

I sidste halvdel af november i år, formentlig den 20. november, vil udviklingscenteret i Bouar blive officielt indviet. Det bliver en stor begivenhed, hvor honoratiores fra lokalsamfundet og fra Bangui ventes at deltage.

Mindst én, forhåbentlig flere fra bestyrelsen rejser derned og deltager i indvielsen. Alle interesserede er mere end velkomne til at rejse med og gøre sig bekendt med centeret og dets medarbejdere.

Vi regner med at rejsen vil strække sig over ca. to uger med hjemkomst omkring første december.
Man betaler selv flybilletten. Prisen kendes ikke på nuværende tidspunkt.

 

Husk kontingent!
Hjerte for Afrika har i øjeblikket knap 300 medlemmer. For at der kan være skattefradrag for gaver, skal vi have mere end 300 kontingentbetalende medlemmer.

Derfor: Husk at betale kontingent!
Det koster kun 50 kr for 2022.

Angiv venligst ved betalingen, at det er kontingent. Og husk at angive medlemsnummer!

Og glem ikke, at Hjerte for Afrika behøver penge!
Opbakning fra venner i Danmark, også i form af gaver, er en forudsætning for, at Hjerte for Afrika kan føre arbejdet videre.

Når man giver en gave til Hjerte for Afrika, kan man være sikker på, at pengene når frem og kommer den hårdt prøvede befolkning i Den centralafrikanske Republik til gode.

Alle gaver bliver ubeskåret brugt til arbejdet i Afrika.

Omkostninger til administration dækkes af medlemmernes kontingent. Især revison af regnskabet er kostbar.

Kontingent og gaver kan overføres til konto nr.: 9070 2071737112
Eller på Mobilepay: Tlf: 320 668 – Skriv gerne ”gave” eller medlemsnummer i kommentarfeltet

Hjertelig tak for ”hvad vi venter, har og fik” – og for jeres medleven og opbakning.

 

Generalforsamling 2023
Den 15. april 2023 fra kl. 14.00 afholdes generalforsamling hos Vera og Bent i Kirketerp. Skriv det gerne i kalenderen allerede nu.

 

Mange sommerlige hilsener
på bestyrelsens vegne

Niels Grymer
Formand

nielsgrymer@gmail.com
tlf. 61 70 31 17