Per Harslund

Per Harslund, Bestyrelsesmedlem

Gennem min kones, Anne, og mit nære forhold til Vera og Bent har vi fulgt dem i deres brændende engagement i arbejdet for befolkningen i Den Centralafrikanske Republik. Efter 1 år som kvægbrugskonsulent blev Anne og jeg i 1973 ansat i daværende SudanMission, nu Mission Afrika, hvor vi arbejdede indtil 1977. I denne periode havde vi et tæt og nært samarbejde med både Vera og Bent og Inge Marie og Thorkild.

Jeg er født i 1941. Efter folkeskolen var jeg i praktik i landbruget, hvilket sluttede med landmandsuddannelsen. Derefter uddannede jeg mig til cand.agro på Landbohøjskolen, nuværende Faculty of Life, Københanvns Universitet. Fra 1977 til 2004 har jeg været landbrugslærer. I 2004 gik jeg på pension.