Retningslinjer for volontører

Hjerte for Afrika (HfA) tilbyder volontører et ophold på vores Udviklingscenter i Bouar i den Centralafrikanske Republik (CAR), for kortere eller længere tid.

Selv om du ikke taler engelsk eller fransk, kan du stadig udrette en masse og dine evner kan bruges på flere måder.

Du vil opleve, at det ikke bare er dig, der giver, men at du får meget mere igen, end du kommer med!

HfA tilbyder et ophold på vores center hvor der er 1-2 pers. værelser med toilet og bad, fælles opholdsstue, veltilberedt mad og mulighed for give af din kompetence til et land med stor fattigdom og med din hjælp store muligheder. Levestandarden er naturligvis en anden end den danske, men på centeret er der sørget for moderne sanitetsforhold og andre bekvemmeligheder, så du kan koncentrere dig om dine opgaver og ikke din daglige overlevelse.

Retningslinjer:

 1. Volontør betaler et beløb som dækker rejse, visa, kørsel til og fra lufthavn i CAR og ophold på Udviklingscenteret.(17.500 kr. Dette beløb varierer lidt fra år til år, er skattefradragsberettiget) Volontør er selv ansvarlig for gulfeber vaccine, som er lovpligtig i CAR, samt evt. andre vacciner. Læs mere om vaccinationer i CAR her.
 2. Volontør skal acceptere regler og husorden for ansatte på centeret.
 3. Ingen må favorisere enkelte medarbejdere eller brugere.  Må ikke love ting, f.eks. ”når jeg rejser hjem får du…” eller give gaver. Dette er for at give lige vilkår for alle og undgå at skabe forventninger.
 4. Volontør må ikke have et romantisk forhold med lokalbefolkningen eller centerets ansatte og have besøg på værelserne.
 5. Hvis volontør bliver syg, føler sig utilpas, skal det straks meddeles centerledelsen.
 6. Er der ting volontør er utilfredshed med, eller noget der bør rettes/forbedres, ser vi gene det omtales inden endt ophold og hjemrejse.
 7. Det kræves ikke, men HfA ser gerne, at hjemvendt volontør fortæller andre om oplevelserne, for at skabe større kendskab og interesse for HFA
 8. Hvis en volontør bevidst modarbejder og overtræder centerets regler og husorden, kan centerledelsen sende vedkommende hjem før tid.
 9. Flyveturen afvikles af de tilgængelige ruter, og efter en overnatning i hovedstaden Bangui, går turen til Bouar med HFA’s bil. En lang tur, 450 km, på dårlig vej, som kan tage 8-10 timer. Udgifter afholdes af HfA.
 10. Det er et krav, at du har fået et helbredstjek ved egen læge inden afrejse, og at du har en opdateret medicinliste med, gerne med generiske navne. Desuden er det et krav, at vi, inden afrejse, har kendskab til, hvis du fejler noget der er behandlingskrævende.
 11. Volontør skal være villig til at tage forefaldende opgaver, ud over den opgave som vedkommende er udsendt til, i det omfang der er tid. Eg. vedligehold, rengøring, undervisning m.m.

 

Uddybende information om retningslinjerne:

Pkt. 1
Et ophold koster en gave på 17.500 kr. i 2024 uanset længde. Således koster det ikke mere eller mindre, om man kan blive kort eller længere tid. Vi forbeholder os ret til at ændre dette, såfremt omkostningerne ændrer sig. Der tillades 2x 23 kg bagage + håndbagage. HfA kan ønske at bruge op til 5-10 kg af denne tilladte bagage, til nødvendige reservedele, medicin o.a.

Der findes sengelinned, håndklæder, shampoo på værelset. 

Der sigtes mod, at en aftale om udrejse og opholdets varighed foreligger ca. 2 mdr. før forventet afrejse

Pkt. 2
Der er daglig andagt på centeret, som det forventes, at volontør deltager i. Det forventes ikke, at volontør skal holde andagt, men nærmere at de er til stede og støtter op om centerets ånd og visioner. Herunder også afholder sig fra dårligt sprog og dårlig opførsel. Vi er ikke missionerende, men ønsker at blive kendt for vores kristne livsholdning.

Pkt. 3
Det kan være problematisk, hvis en volontør lover sit kamera, telefon eller tøj til nogen. Der skabes derved en særlig forventning og misundelse. Hvis volontør ønsker at efterlade noget i CAR ved sin hjemrejse, kan det gives til Centerledelsen som vil stå for uddeling, hvor det skønnes at bringe mest gavn.

Pkt. 4
Hverken volontører imellem hinanden eller volontør og lokale må have et romantisk forhold. Herunder også, at man ikke inviterer én af modsatte køn på sit værelse eller tager med nogen hjem. 

I Afrika ser man meget anderledes på forhold mellem mand/kvinde og det skal vi som gæster respektere.

Pkt. 5
Hvis en volontør føler sig dårlig tilpas, har feber, opkast, diarré eller lignende, skal det straks meddeles til Centerledelsen. Centerledelsen har grundet sin mange års erfaring i Afrika stor viden om symptomer, sygdomsforløb og behandling og kan derfor hurtigt identificere hvilke tiltag der er nødvendige. Det er vigtigt med en hurtig indsats og mange sygdomme forløber langt bedre, hvis man igangsætter behandling hurtigst muligt.

Pkt. 6
For at HfA kan have et godt renommé, og give volontør og brugere i CAR en god oplevelse af besøget på centeret, er det vigtig, at der kan tales om problemer og uoverensstemmelser, når de opstår. Mange års erfaring har lært os, at varme, nye omgivelser, sprogbarrierer o.a. kan give anledning til misforståelser og utilfredshed. Det er derfor essentielt at få sat ord på, så vi sammen kan finde en god løsning og dermed sikre et godt og frugtbart ophold. Ubearbejdede problemer, der tages med hjem til DK, er ødelæggende for volontøren selv og kan skade vores omdømme. Vi ønsker, at alle på centeret skal kunne føle sig værdsat og forstået, og det kan vi kun gennem ærlighed og åbenhed. En volontør er en kæmpe gave for HfA og vi ønsker at dette kommer til udtryk, både over for brugere af centeret, ansatte og vores medlemmer i Danmark.

Pkt. 7
At volontører kommer hjem og fortæller om deres oplevelser i CAR er jo vores allerbedste reklame. Vores indtægter er afhængige af private, der støtter os, og du kan være med at sikre vores fremtid ved at sprede kendskab.

Pkt. 8
Dette vil kun finde sted, hvor det ikke har været muligt, ved dialog, at finde en ordning eller en volontør forsætligt bryder vores retningslinjer.

Pkt. 10
For at vi har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig, hvis du skulle blive syg, er det vigtigt, at vi har kendskab til, hvis du får medicin og har en diagnose. Desuden beder vi om en kopi af din medicinliste. Dette er uanset hvilke sygdomme og graden heraf.  

Du har selv ansvar for at medbringe daglig medicin og have nok med, da det ikke er muligt at købe medicin i Bouar. 

Pkt. 11
Volontøren kommer ofte med en særlig kompetence som Centerledelsen på forhånd har godkendt og indført i en rulleplan for aktiviteter. Der kan opstå sygdom, tidlig afrejse el. a. som kan give behov for fleksibilitet og villighed til andre opgaver.

Har du lyst til at opleve en verden helt forskellig fra det du kender og gøre en verden til forskel imens? Skriv til os på hfa@hjerteforafrika.dk for en uforpligtende samtale

Læs også:
Ofte stillede spørgsmål