Thorkild Houe Andersen

Thorkild Andersen, Bestyrelsesmedlem

I 7 år arbejdede jeg i Nigeria for Sudanmissionen, heri medregnet forudgående uddannelse og et hjemmeophold. Min kone, Inge Marie, og jeg var de fleste af årene i Nigeria kollegaer med både Vera og Bent og Anne og Per. Derfor støtter vi helt op om Hjerte for Afrika, som fra sin start “har haft sin gang på jorden” idet der er 22 års ekspertise og rodfæste bagved.

Jeg er fra 1943, er gift og har tre børn; er vestjysk landmandssøn, har været landbrugsmedhjælper,  er landmandsuddannet og senere agronom. Jeg har siden hjemkomsten fra Afrika med familien boet på fødegården. Gennem 19 år arbejdede jeg som landmand og landbrugsskolelærer og har derudover arbejdet 11 år som konsulent for lokal landboforening, hvor mit hovedområde var IT. Jeg blev i 2009 pensioneret som 65-årig.